Äldremottagning

Du som är 75 år och äldre är välkommen till vår äldremottagning. Här erbjuder vi dig som är listad ökad tillgänglighet, trygghet och kontinuitet i din vård.

Nu är fästingsäsongen här!

Välkommen att vaccinera dig mot TBE. Vi har drop-in-mottagning: 

  • Måndag-fredag 9.30-10.30

Kostnaden är 350 kronor för barn och vuxna.

Welcome!

If you wish to make an appointment with a doctor, please call between 8.30-9. You find their number in the tab “Om oss - Vi som arbetar här - Läkare”.

We can also offer a drop-in reception to a doctor or a nurse from 9.30 to 10.30 every weekday, only for acute short visits.

Certifierad Astma/KOL-mottagning

Välkommen till vår Astma/KOL-mottagning. Här erbjuder vi bland annat utredning av lungfunktionen, genomgång av inhalationsteknik och utbildning inom astma, KOL och allergi.

Vår livsstilsmottagning

Mottagningen är till för dig med ökad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och diabetes. 

Du behöver en remiss från läkare för att gå på livsstilsmottagningen.

Barnhälsovård

Vi arbetar med barnhälsovård för barn 0-6 år. Vår målsättning är att tillsammans med föräldrar främja barns hälsa, trygghet och utveckling.