Welcome!

If you wish to make an appointment with a doctor, please call between 8.30-9. You find their number in the tab “Om oss - Vi som arbetar här - Läkare”.

We can also offer a drop-in reception to a doctor or a nurse from 9.30 to 10.30 every weekday, only for acute short visits.

Influensakampanj 2016

Mellan 9 november till 28 februari 2017 erbjuder vi dig möjlighet att vaccinera dig mot influensa och pneumokockinfektion. Rekommendationen är att du vaccinerar dig om du tillhör en riskgrupp exempelvis om du är 65 år eller äldre.

Vaccinationen är gratis för dig som tillhör en riskgrupp. Läs mer på 1177.se

Drop-in

Från och med måndag 26 december är du välkommen till vår ordinarie öppna mottagning för vaccination. Öppettider är vardagar 9.30-10.30.

Certifierad Astma/KOL-mottagning

Välkommen till vår Astma/KOL-mottagning. Här erbjuder vi bland annat utredning av lungfunktionen, genomgång av inhalationsteknik och utbildning inom astma, KOL och allergi.

Vår livsstilsmottagning

Mottagningen är till för dig med ökad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och diabetes. 

Fråga din läkare eller distriktssköterska för mer information.

Äldremottagning

Du som är 75 år och äldre är välkommen till vår äldremottagning. Här erbjuder vi dig som är listad ökad tillgänglighet, trygghet och kontinuitet i din vård.