Balansera mera heter Socialstyrelsens kampanj för att förhindra fallolyckor. Med enkla balansövningar och genom att hitta balansen i kylskåp och medicinskåp kan fallolyckor förebyggas i vardagen. 

Vi kan hjälpa dig med detta. Bland annat erbjuder vi dig balansträning, FaR (Fysisk aktivitet på recept), läkemedelgenomgångar och gruppträning för äldre. Fråga oss så får du veta mer. 

Welcome!

If you wish to make an appointment with a doctor, please call between 8.30-9. You find their number in the tab “Om oss - Vi som arbetar här - Läkare”.

We can also offer a drop-in reception to a doctor or a nurse from 9.30 to 10.30 every weekday, only for acute short visits.

Certifierad Astma/KOL-mottagning

Välkommen till vår Astma/KOL-mottagning. Här erbjuder vi bland annat utredning av lungfunktionen, genomgång av inhalationsteknik och utbildning inom astma, KOL och allergi.

Nu är fästingsäsongen här!

Välkommen att vaccinera dig mot TBE. Vi har drop-in-mottagning: 

  • Måndag-fredag 9.30-10.30

Kostnaden är 350 kronor för barn och vuxna.

Vår livsstilsmottagning

Mottagningen är till för dig med ökad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och diabetes. 

Du behöver en remiss från läkare för att gå på livsstilsmottagningen.

Äldremottagning

Du som är 75 år och äldre är välkommen till vår äldremottagning. Här erbjuder vi dig som är listad ökad tillgänglighet, trygghet och kontinuitet i din vård.