Läkare

Specialistläkare

Anna Stenius

Telefontid: mån-fre 8.30-9 (ej onsdagar)

Erik Embring

Telefontid: mån-fre 8.30-9 (ej onsdagar)

Gabriel Lagercrantz

Telefontid: mån-fre 8.30-9

Lotta Grönwall Lindholm

Telefontid: tis-fre 8.30-9

Ville Laukkanen

Telefontid: mån-fre 11.30-12

Ylva Landin

Telefontid: mån-fre 8.30-9 (ej tisdagar)

Åsa Colliander

Telefontid: mån-tors 8.30-9

Åsa Tunelli

Telefontid: mån
tis och tors 8.30-9

Maria Hjalmarsson

Verksamhetschef

ST-läkare

Madeleine Skoglund

På sidoutbildning.

Maria Månsson

På sidoutbildning

Sofia Kreibom

Föräldraledig.

Magnus Holmer

Telefontid: mån ons fre 8.30-9

Emilia Löfgren

Är på sidoutbildning
åter 25:e juni

AT-läkare

Louise Nordlander

Telefontid: mån ons fred 8.30-9.00

Leg läkare

Orestis Liakos

Telefontid: mån ons fred 11.30-12.00