Skriv ut den här sidan

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du som patient, brukare eller närstående tycker om den vård vi ger. Det hjälper oss att förbättra våra rutiner och metoder. 

I första hand - kontakta berörd verksamhet

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på vården. Det ska du i första hand göra till den verksamhet, mottagning eller som det gäller. Du kan vara anonym om du vill. 

Patientvägledare

Du kan även skicka dina synpunkter till patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde. Skriv då ett brev, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig tillbaka. Vill du inte ha ett svar kan du skicka dina synpunkter anonymt.
Skicka brevet till: 

Stockholms läns sjukvårdsområde 
Patientvägledare
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

Du kan också ringa till patientvägledaren på tel. 08-123 400 40.

Andra instanser

Du kan också vända dig till någon av instanserna nedan. De har i uppdrag att kontrollera sjukvården och ta till vara dina intressen som patient, närstående eller brukare. 

Patientnämnden i Stockholm

Patientnämnden är en fristående, opartisk och kostnadsfri instans som enligt lag ska finnas i alla landsting. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och vårdens medarbetare samt att ge råd och information.

Patientnämnden har tystnadsplikt och du kan framföra dina synpunkter eller rådgöra med en handläggare hos dem. Läs mer på deras webbplats:

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kontrollerar att brister och missförhållanden i vården avhjälps. IVO lämnar också råd, ger vägledning och förmedlar kunskap.

Läs gärna mer på deras webbplats.

Senast ändrad: 2017-12-06