Skriv ut den här sidan

Astma/KOL-mottagning

Vi hjälper dig som har kroniska luftvägsbesvär och ger dig extra stöd.

Vi är certifierade inom Astma/KOL och erbjuder dig: 

  • Utredningar av lungfunktionen efter remiss från din läkare
  • Uppföljning av medicinering
  • Patientutbildning inom astma, KOL och allergi
  • Tobaksavvänjning
  • Genomgång av inhalationteknik
  • Samarbete med rehabklinik för bland annat KOL-skola och för att komma igång med fysiskt aktivitet
  • Samarbete med dietist

Vår mottagning registrerar i luftvägsregistret för att kunna följa upp kvaliteten i den vård vi ger.