Skriv ut den här sidan

Kurator/psykoterapeut

Ibland blir det inte som du tänkt dig, oönskade saker inträffar. Det är inte säkert att du kan hantera allt själv.

Samtalstöd eller terapi kan du söka av många anledningar. Du kan vara nedstämd, känna stress, oro eller ångest. Du kan också befinna dig i en livskris, till exempel skilsmässa eller relationsproblem, sjukdom eller dödsfall.

Vad som kan vara till hjälp i din situation talar du med din läkare om.
I de fall läkaren bedömer behov av psykoterapi skickas remiss till oss.

Vi erbjuder dig konsultation och korttidspsykoterapi individuellt och i grupp